Alleplanten.net Plantenenclycopedie

Planten in de familie: Rhapis ( Reuzenlevensboom)